Materiały zawarte w serwisie www.descad.pl są wyłączną własnością właściciela serwisu.
Wszelkie kopiowanie i rozpowrzechnianie bez zgody właściciela serwisu jest zabronione.

Creative Interiors & Furniture

Creative Interiors & Furniture

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                                                                                                                                                                              §1
                                                                                                                                             POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy www.descad.pl, dostępny pod adresem internetowym www.descad.pl, prowadzony jest przez: Izabelę Wucką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IWART Izabela Wucka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5832034667.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

                                                                                                                                                                              §2
                                                                                                                                                                   DEFINICJE

1. Konsument osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IWART  Izabela Wucka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5832034667.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep — sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.descad.pl.
6. Umowa zawarta na odległość umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Utworu/Dzieła lub Utworów/Dzieł ze Sprzedawcą.
9. Konto  konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz zamówienia interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Utworów/Dzieł do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Utwory/Dzieła do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Utworów/Dzieł.
12. Projekt aranżacji wnętrza (Utwór/Dzieło) projekt stworzony przez Usługodawcę w ramach realizacji zlecenia Klienta na odpłatną Usługę projektową (Zamówienie) stanowiący Utwór/Dzieło w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666), obejmujący:
a. projekt kuchni w pakiecie Standard:
konsultację telefoniczną i mailową z Projektantem w celu ustalenia oczekiwań projektowych Klienta oraz terminu realizacji,
zamówienie projektu przez Klienta i podpisanie umowy na wykonanie wybranego projektu zabudowy meblowej,
przygotowanie wytycznych projektowych i materiałowych do projektu, a także stylistyki i układu funkcjonalnego,
prezentację układu funkcjonalnego zabudowy meblowej: rzuty z góry 2D,
 wykonanie projektu modeli 2D/3D pomieszczenia i zabudowy meblowej,
wykonanie wizualizacji projektu: 2-4 fotografie w rozdzielczości 4K, 75 lub 300 dpi, format A4,
zaakceptowanie projektu przez Klienta: wysyłka elektroniczna fotografii,
zakończenie zlecenia;
b. projekt kuchni w pakiecie Premium:
konsultację telefoniczną i mailową z Projektantem w celu ustalenia oczekiwań projektowych Klienta oraz terminu realizacji,
zamówienie projektu przez Klienta i podpisanie umowy na wykonanie wybranego projektu zabudowy meblowej,
przygotowanie wytycznych projektowych i materiałowych do projektu, a także stylistyki i układu funkcjonalnego,
prezentację układu funkcjonalnego zabudowy meblowej: rzuty z góry 2D,
 wykonanie projektu modeli 2D/3D pomieszczenia i zabudowy meblowej,
wykonanie wizualizacji projektu: 2-4 fotografie w rozdzielczości 4K, 75 lub 300 dpi, format A4,
wykonanie dokumentacji technicznej 2D: format wydruku 1610 x 610 lub mniejszy, składany do formatu A4 (1 szt.),
raporty zestawienia szafek, wyposażenia oraz innych elementów zabudowy dla Klienta i na produkcję,
szczegółowe raporty szafki na produkcję: listy formatek, akcesoriów, frontów i wyposażenia wraz z wyceną jednostkową,
 raport zbiorczy: załącznik do zamówienia wraz z kompleksową wyceną realizacji zabudowy,
rozkroje płyt do projektu: wydruki raportów, rozkrojów poszczególnych arkuszy płyt, nalepki na poszczególne elementy,
zaakceptowanie projektu przez Klient: wysyłka dokumentacji kurierem,
zakończenie zlecenia;
c. projekt łazienki w pakiecie Standard:
konsultację telefoniczną i mailową z Projektantem w celu ustalenia oczekiwań projektowych Klienta oraz terminu realizacji,
zamówienie projektu przez Klienta i podpisanie umowy na wykonanie wybranego projektu zabudowy meblowej,
przygotowanie wytycznych projektowych i materiałowych do projektu, a także stylistyki i układu funkcjonalnego,
prezentację układu funkcjonalnego zabudowy meblowej: rzuty z góry 2D,
 wykonanie projektu modeli 2D/3D pomieszczenia i zabudowy meblowej,
 wykonanie wizualizacji projektu: 2-4 fotografie w rozdzielczości 4K, 75 lub 300 dpi, format A4,
 zaakceptowanie projektu przez Klienta: wysyłka elektroniczna fotografii,
— zakończenie zlecenia;
d. projekt łazienki w pakiecie Premium:
 konsultację telefoniczną i mailową z Projektantem w celu ustalenia oczekiwań projektowych Klienta oraz terminu realizacji,
 zamówienie projektu przez Klienta i podpisanie umowy na wykonanie wybranego projektu zabudowy meblowej,
 przygotowanie wytycznych projektowych i materiałowych do projektu, a także stylistyki i układu funkcjonalnego,
 prezentację układu funkcjonalnego zabudowy meblowej: rzuty z góry 2D,
  wykonanie projektu modeli 2D/3D pomieszczenia i zabudowy meblowej,
 wykonanie wizualizacji projektu: 2-4 fotografie w rozdzielczości 4K, 75 lub 300 dpi, format A4,
 wykonanie dokumentacji technicznej 2D: format wydruku 1610 x 610 lub mniejszy, składany do formatu A4 (1 szt.),
 raporty zestawienia szafek, wyposażenia oraz innych elementów zabudowy dla Klienta i na produkcję,
 szczegółowe raporty szafki na produkcję: listy formatek, akcesoriów, frontów i wyposażenia wraz z wyceną jednostkową,
 raport zbiorczy: załącznik do zamówienia wraz z kompleksową wyceną realizacji zabudowy,
 rozkroje płyt do projektu: wydruki raportów, rozkrojów poszczególnych arkuszy płyt, nalepki na poszczególne elementy,
 zaakceptowanie projektu przez Klient: wysyłka dokumentacji kurierem,
 zakończenie zlecenia;
e. projekt salonu w pakiecie Standard:
 konsultację telefoniczną i mailową z Projektantem w celu ustalenia oczekiwań projektowych Klienta oraz terminu realizacji,
 zamówienie projektu przez Klienta i podpisanie umowy na wykonanie wybranego projektu zabudowy meblowej,
 przygotowanie wytycznych projektowych i materiałowych do projektu, a także stylistyki i układu funkcjonalnego,
 prezentację układu funkcjonalnego zabudowy meblowej: rzuty z góry 2D,
  wykonanie projektu modeli 2D/3D pomieszczenia i zabudowy meblowej,
 wykonanie wizualizacji projektu: 2-4 fotografie w rozdzielczości 4K, 75 lub 300 dpi, format A4,
 zaakceptowanie projektu przez Klienta: wysyłka elektroniczna fotografii,
 zakończenie zlecenia;
f. projekt salonu w pakiecie Premium:
 konsultację telefoniczną i mailową z Projektantem w celu ustalenia oczekiwań projektowych Klienta oraz terminu realizacji,
 zamówienie projektu przez Klienta i podpisanie umowy na wykonanie wybranego projektu zabudowy meblowej,
 przygotowanie wytycznych projektowych i materiałowych do projektu, a także stylistyki i układu funkcjonalnego,
– prezentację układu funkcjonalnego zabudowy meblowej: rzuty z góry 2D,
  wykonanie projektu modeli 2D/3D pomieszczenia i zabudowy meblowej,
 wykonanie wizualizacji projektu: 2-4 fotografie w rozdzielczości 4K, 75 lub 300 dpi, format A4,
 wykonanie dokumentacji technicznej 2D: format wydruku 1610 x 610 lub mniejszy, składany do formatu A4 (1 szt.),
 raporty zestawienia szafek, wyposażenia oraz innych elementów zabudowy dla Klienta i na produkcję,
 szczegółowe raporty szafki na produkcję: listy formatek, akcesoriów, frontów i wyposażenia wraz z wyceną jednostkową,
 raport zbiorczy: załącznik do zamówienia wraz z kompleksową wyceną realizacji zabudowy,
 rozkroje płyt do projektu: wydruki raportów, rozkrojów poszczególnych arkuszy płyt, nalepki na poszczególne elementy,
 zaakceptowanie projektu przez Klient: wysyłka dokumentacji kurierem,
 zakończenie zlecenia;
g. projekt mebli w pakiecie Standard:
 konsultację telefoniczną i mailową z Projektantem w celu ustalenia oczekiwań projektowych Klienta oraz terminu realizacji,
 zamówienie projektu przez Klienta i podpisanie umowy na wykonanie wybranego projektu zabudowy meblowej,
 przygotowanie wytycznych projektowych i materiałowych do projektu, a także stylistyki i układu funkcjonalnego,
 prezentację układu funkcjonalnego zabudowy meblowej: rzuty z góry 2D,
  wykonanie projektu modeli 2D/3D pomieszczenia i zabudowy meblowej,
 wykonanie wizualizacji projektu: 2-4 fotografie w rozdzielczości 4K, 75 lub 300 dpi, format A4,
 zaakceptowanie projektu przez Klienta: wysyłka elektroniczna fotografii,
 zakończenie zlecenia;
h. projekt mebli w pakiecie Premium:
 konsultację telefoniczną i mailową z Projektantem w celu ustalenia oczekiwań projektowych Klienta oraz terminu realizacji,
 zamówienie projektu przez Klienta i podpisanie umowy na wykonanie wybranego projektu zabudowy meblowej,
 przygotowanie wytycznych projektowych i materiałowych do projektu, a także stylistyki i układu funkcjonalnego,
 prezentację układu funkcjonalnego zabudowy meblowej: rzuty z góry 2D,
  wykonanie projektu modeli 2D/3D pomieszczenia i zabudowy meblowej,
 wykonanie wizualizacji projektu: 2-4 fotografie w rozdzielczości 4K, 75 lub 300 dpi, format A4,
 wykonanie dokumentacji technicznej 2D: format wydruku 1610 x 610 lub mniejszy, składany do formatu A4 (1 szt.),
 raporty zestawienia szafek, wyposażenia oraz innych elementów zabudowy dla Klienta i na produkcję,
 szczegółowe raporty szafki na produkcję: listy formatek, akcesoriów, frontów i wyposażenia wraz z wyceną jednostkową,
 raport zbiorczy: załącznik do zamówienia wraz z kompleksową wyceną realizacji zabudowy,
 rozkroje płyt do projektu: wydruki raportów, rozkrojów poszczególnych arkuszy płyt, nalepki na poszczególne elementy,
 zaakceptowanie projektu przez Klient: wysyłka dokumentacji kurierem,
 zakończenie zlecenia.
13. Umowa Sprzedaży  umowa sprzedaży Utworu/Dzieła zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też  stosowanie do cech Utworu/Dzieła  umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

                                                                                                                                                                              §3
                                                                                                                                                     KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres korespondencyjny (tylko dla listów wysyłanych Pocztą Polską): ul. Długa Grobla 8/23 80-754 Gdańsk.
2. Adres e-mail Sprzedajacego: biuro@descad.pl.
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 519 184 419.
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00  18:00.

                                                                                                                                                                              §4
                                                                                                                                                 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Utwory/Dzieła, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.    

                                                                                                                                                                              §5
                                                                                                                                                       INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Składanie zamówień przez Klienta na Utwory/Dzieła znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Utwór/Dzieło oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

                                                                                                                                                                              §6 
                                                                                                                                         ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Utwór/Dzieło będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”. 
W następnych krokach należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Utworu/Dzieła, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Utworu/Dzieła), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
2. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie,
3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §8 pkt 3.
4. Pomieszczenia typu łazienka, salon i inne wymagają zamówienia dwóch projektów: projektu mebli nietypowych oraz projektu pomieszczenia wraz z wyposażeniem.

                                                                                                                                                                              §7
                                                                                                                  OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Utworu/Dzieła:
a. przesyłka kurierska,
b. dostawa elektroniczna.
2. Klient może skorzystać wyłącznie z metod płatności elektronicznych.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

                                                                                                                                                                              §8
                                                                                                                                       WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 15 minut od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Utwór/Dzieło zostanie wysłane przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Utworów/Dzieł o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Utworu/Dostawy do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
7. W przypadku opóźnień prac spowodowanych przez Klienta  brak odpowiedzi na wiadomości Sprzedającego bądź inne czynności utrudniające proces realizacji Zamówienia  termin wykonania Zamówienia jest automatycznie przesuwany o tyle dni roboczych, ile wystąpiło po stronie Klienta dni opóźnienia/utrudnień.
8. Klient oraz Sprzedający zobowiązują się do udzielania odpowiedzi na kierowane do siebie nawzajem wiadomości w terminie maksymalnie 24 godzin. Brak odpowiedzi w tym terminie skutkuje automatycznym przesunięciem terminu o kolejne 24 godziny bądź więcej (w zależności od ilości dni, przez które Klient zwlekał z odpowiedzią).
9. Dostawa Utworu/Dzieła odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

                                                                                                                                                                              §9
                                                                                                                                          PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z uwagi na charakter prac przewidzianych Zamówieniem i Umową  Utwór/Dzieło jest tworzone według ścisłych wytycznych Sprzedającego – Sprzedającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
2. W myśl Regulaminu przyjmuje się, iż momentem złożenia Zamówienia na wykonanie Utworu/Dzieła jest moment akceptacji Zamówienia w Sklepie i dokonania przelewu.

                                                                                                                                                                             §10
                                                                                                                                              REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Utwory/Dzieła.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku, gdy na Utwór/Dzieło została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść będą zawarte przy opisie Utworu/Dzieła w Sklepie.

                                                                                                                                                                             §11
                                                                                                                                            AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa własności intelektualnej, prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
2. Kupno Utworu/Dzieła nie przenosi na Klienta autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Utworów/Dzieł. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
3. W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej, autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania i/lub praw w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

                                                                                                                                                                             §12
                                                                                                                              DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę  także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

                                                                                                                                                                             §13
                                                                                                                                             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.08.2021 r.